Gwarancja na leczenie stomatologiczne

Na usługi stomatologiczne wykonane w Royal Dental Clinic Pacjenci otrzymują gwarancję. Niezbędnym warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz profesjonalna higienizacja zębów raz na 6 miesięcy.

Wypełnienie światłoutwardzalne

 • gwarancji udzielamy na 1 rok

Protezy stałe (korony i mosty)

 • gwarancji udzielamy na 3 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • jeśli pacjent uzupełni wszystkie braki w uzębieniu w przeciągu 6 miesięcy gwarancje możemy przedłużyć do 3 lat

Protezy ruchome

 • gwarancji udzielamy na 1 rok
 • w przypadku nieuzupełnionych wszystkich braków w uzębieniu udzielamy gwarancji na 6 miesięcy, po uzupełnieniu wszystkich braków lekarz może przedłużyć gwarancję do 1 roku

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prac, przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego
 • leczenia zębów mlecznych
 • leczenie endodontyczne (kanałowe), ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, nie jest objęte gwarancją. 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków/ urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapią)
 • korekt wykonanych poza Royal Dental Clinic
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia.

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.